فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران (Iranian Journal of Cultural Research)، به عنوان فصلنامه تخصصی پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوریاولین شماره خود را در بهار 1387 منتشر کرد.

این فصلنامه با داشتن مجوز علمی پژوهشی تا به حال به طور مستمر و منظم 7 شماره با عناوین سبک زندگی , فرهنگ و رسانه (1), فرهنگ و رسانه (2), ارتباطات میان‌فرهنگی, فرهنگ و زبان, دینداری و بازی‌های رایانه‌ای و فضای مجازی را به چاپ رسانده است. شماره زمستان 1388 نیز به موضوع فرهنگ، هویت و دانشگاه اختصاص دارد.این فصلنامه تلاش دارد با رویکردی میان رشته‌ای و نگاهی ایرانی مسائل فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار دهد و راهبردهای مناسبی برای حل مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه ایرانی ارائه کند( عاملی،‌1387: ﻫ).


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه ها

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه های بیشتر